Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона кафе Vegano Hooligano – Продавець, з одного боку,
і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://https://if.veganohooligano.com
Покупці при придбанні Товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://https://if.veganohooligano.com, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті https://https://if.veganohooligano.com, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://https://if.veganohooligano.com, спрямовану невизначеному колу осіб.
«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://https://if.veganohooligano.com, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.
«Сайт» – сайт https://if.veganohooligano.com.
«Товар» – страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті https://if.veganohooligano.com.
«Продавець» – кафе Vegano Hooligano.
«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали сайт https://if.veganohooligano.com та мають намір придбати той чи інший Товар.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Сайті або по телефону з допомогою оператора.
4.2. Замовлення Продавцем приймаються щодня без перерви і вихідних з 11:00 до 20:00.
4.3. Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:
– обрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;
– заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;
– після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформити замовлення».
4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли:
4.4.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, оператор кол-центру Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу;
4.4.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор кол-центру Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.
4.5. У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.
4.6. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.
4.7. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Товар доставляється Продавцем або залученими ним третіми особами, або шляхом самостійного вивозу (самовивіз) із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.
5.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення з можливих варіантів, що вказані оператором кол-центру Продавця під час підтвердження замовлення.
5.3. Територія доставки товарів, запропонованих на Сайті, обмежена територією міста Івано-Франківська. Детальна інформація щодо адрес доставки надається за номерами телефонів, вказаними на Сайті.
5.4. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на Сайті.
5.5. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.6. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.
5.7. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.
5.8. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

6. ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Ціна Товару вказується в гривнях.
6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.
6.3. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру Продавця Покупцеві при оформленні замовлення.
6.4. Оплата Товару здійснюється готівкою кур’єру при отриманні замовлення, або безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на сайті, або онлайн за допомогою електронного платежу.
6.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України.
6.6. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.
6.7. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (у випадку вибору кур’єрської доставки як способу доставки) або до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень (у випадку вибору самовивозу з місця видачі замовлення).
6.8. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість товарів, що вказана на Сайті на час оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості після його огляду в момент прийому товару.
7.2. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 3-х банківських днів.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, порушення розумного терміну зберігання, характерного для відповідної категорії Товарів, або з інших причин, що не залежать від Продавця.
8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Персональні дані збираються і обробляються з метою надання Покупцям доступу до Сайту, обробки Замовлень Покупців, здійснення за виконання Замовлень, взаєморозрахунків між Сторонами, інформування (у тому числі рекламними матеріалами), а також інших дій, пов’язаних з такими цілями.
9.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою, визначеною у цьому Договорі, а також з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
9.3. Покупець погоджується з тим, що Продавець має право на відправлення рекламних повідомлень, просування Товару, інформаційних матеріалів щодо Товарів, іншої інформації будь-якими доступними засобами зв’язку, в т.ч. інформацію щодо послуг Продавця.